Våra öppettider:

 

Vardagar 08:00 - 16:00

 

Provinläming vatten och livsmedel:

Måndag - torsdag 08:00 - 16:00

 

 

Aktuellt:

Viktig information till fastighetsägare i Harbäcken och Skiftesnäset, Ragunda Kommun:

Höga halter av arsenik har uppmäts vid analys av privata brunnar. Bygg och miljökontoret rekommenderar boende att kontrollera sitt vatten.
Till kommunens meddelande...

Hjortens Lab är laboratoriet som hjälper privatpersoner och företag.

 

Mikrobiologiska och kemiska analyser på vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att fastställa ett vattens kvalitet tas vattenprover som lämnas till ett ackrediterat laboratorium. Där analyseras och bedöms vattnet estetiskt, tekniskt och hälsomässigt.

 

Mikrobiologiska analyser på livsmedel

Livsmedelanalys sker för att kontrollera att både svenska och importerade livsmedel håller utlovad kvalitet och är säkra att konsumera.

Men egenkontroll av hygien kan man i ett tidigt skede kontrollera, förebygga och minska risken för bakterietillväxt.

 

Energi- och näringsanalyser på foder

Man kan inte se om proteinhalten eller energin är normal, låg eller hög. Man kan heller inte se mängden mineraler och förhållandet mellan dem. Det är med andra ord lätt att bedra sig!

 

 

 

 

Aktuellt:

Nya följesedlar för allmänt dricksvatten, badvatten och livsmedel! Ladda ner nya från dokumentsidan!
Till dokumenten...

Hjortens laboratorium AB är ackrediterat av SWEDAC enligt

 SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Ackrediteringsområde

Mikrobiologiska vatten-och livsmedelsanalyser.

Hjortens Laboratorium AB

Hyggesvägen 21 B

831 48 Östersund

063-13 23 55

info@hjortenslab.se