Näringsinnehållet varierar i grovfoder

Hur vallen är odlad och skördad, vilken vallfröblandning som använts, hur det är gödslat, tidpunkten för skörd, val av konserveringsmetod samt väder och vind påverkar hur resultatet blir.

 

För att kunna tillgodose djurets behov av näring och kunna planera utfodringen är det viktigt att veta vad grovfodret innehåller. Vilket behov djuret har styrs av om näringen ska täcka underhåll, tillväxt, dräktighet eller produktion och gör att foderstaten måste anpassas efter det.

 

En förutsättning för att se om foderstaten behöver kompletteras med mineralfoder är att det finns en analys av mineraler. Mineralämnen behövs bla till skelettet, musklerna och ett flertal viktiga funktioner i kroppen. Mineraler delas upp i makro och mikromineraler (spårämnen). Makromineralerna behöver djuret mer av och mikromineralerna lite mindre av. Hur mycket av ett visst mineralämne som behövs styrs av djurets behov. T.ex. vid digivning, tillväxt och hårt arbete/produktion behövs mer av de flesta mineralämnen än vid lättare arbete/produktion eller inget arbete/produktion alls.

Innehållet av mineraler varierar i ett grovfoder. En analys av makromineralerna räcker i de flesta fall. Till digivande, högdräktiga, växande djur, samt hårt arbetande/producerande djur kan det vara bra med en analys även av mikromineralerna.

Analyspaket. Vi erbjuder följande analyser:

 

Grundpaket Häst

 

 

Grundpaket Idisslare

 

 

Makromineraler

 

Mikromineraler

 

Vattenlösliga kolhydrater

(socker)

Torrsubstans, Råprotein, Smältbart Råprotein, Omsättbar Energi, NDF

 

Torrsubstans, Råprotein, Omsättbar Energi, NDF, AAT, PBV

 

Fosfor, Kalcium, Kalium, Magnesium, Natrium, Svavel

 

Järn, Koppar, Mangan, Zink

 

WSC- enzymatiskt

 

Pris på de olika analyspaketen finns på följesedeln.

Svar på analys tar ca tio arbetsdagar

Hjortens Laboratorium AB

Hyggesvägen 21 B

831 48 Östersund

063-13 23 55

info@hjortenslab.se