Dokument om livsmedel

 

Hjortens laboratorium AB är ackrediterat av SWEDAC enligt

 SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Ackrediteringsområde

Mikrobiologiska vatten-och livsmedelsanalyser.

Livsmedelanalys sker för att kontrollera att både svenska och importerade livsmedel håller utlovad kvalitet. Enligt den offentliga livsmedelstillsynen har därför alla större livsmedelsproducenter krav på kontrollrutiner för hygieniskt skötsel och bra redlighet.

För livsmedelsbutiker, storhushåll, bagerier m.fl. som hanterar livsmedel finns krav på egenkontroll. Egenkontroll av hygien är till för att minska riskerna för bakterietillväxt. Om man tidigt i hanteringen sätter in kontroller och förebyggande åtgärder minskar riskerna.

 

 

Odling av Bacillus Cereus.

Hjortens Laboratorium AB

Hyggesvägen 21 B

831 48 Östersund

063-13 23 55

info@hjortenslab.se