Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

För att fastställa ett vattens kvalitet tas vattenprover som lämnas till ett ackrediterat laboratorium. Där analyseras och bedöms vattnet estetiskt, tekniskt och hälsomässigt.

 

Av prover från vattenverk, brunnar och badplatser görs mikrobiologiska analyser för att se om vattnet innehåller bakterier eller mikrosvamp.

 

Vattnets kemiska sammansättning undersöks för att se eventuella tekniska eller hälsomässiga problem. Det kan t.ex. vara för mycket kalk som sätter igen rör eller skadar diskmaskiner eller utfällningar från metaller som kan ge fläckar på tvätt.

Egen brunn

Läs mer om våra olika analyspaket här

Hjortens laboratorium AB är ackrediterat av SWEDAC enligt

 SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Ackrediteringsområde

Mikrobiologiska vatten-och livsmedelsanalyser.

Företag och vattenföreningar

Vi kan hjälpa dig med egenkontrollen oavsett om det gäller dricksvatten, badvatten, lakvatten, avlopp eller miljöövervakning av utsläpp. Vår produktportfölj är stor. Kontakta oss och beskriv vad du vill ha hjälp med!

Inför provtagning. För provtagning behövs speciella flaskor beroende av vilken analys man är intresserad av att göra. Flaskor finns att hämta på labbet men möjligheten att få dem utskickade finns också. Vi skickar då ut med bussgods och flaskorna kan hämtas hos närmsta bussgodsombud.

För de flesta analyserna är det viktigt att fyllda flaskor redo för analys anländer till labbet igen samma dag som provtagningen. Frakt av prov in till labbet står kunden för.

Tänk på att röda dagar och helgaftnar påverkar vår inlämnings- och öppettider.

Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Är fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt bör man provta minst en gång per år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Hjortens Laboratorium AB

Hyggesvägen 21 B

831 48 Östersund

063-13 23 55

info@hjortenslab.se